Toán 7 tìm nghiệm của $F=y^2-y+1$

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
tìm nghiệm của đa thức F=y^2−y+1
Blink09[imath]y^2 - y + 1 = 0 \iff y^2 - y + \dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{4} = 0 \iff \left (y - \dfrac{1}{2} \right )^2 + \dfrac{3}{4} = 0[/imath]

Phương trình vô nghiệm do vế trái: [imath]\left (y - \dfrac{1}{2} \right )^2 + \dfrac{3}{4} \ge \dfrac{3}{4}[/imath] với mọi [imath]y \in \mathbb{R}[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em xem thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 7
 
  • Like
Reactions: Blink09
Top Bottom