Toán 9 Tìm max, min

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,484
1
2,364
266
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Cho x,y thỏa mãn: 5x^2 + 8xy + 5y^2 = 36
Tìm max, min : B=x^2+y^2
[tex]36=5x^2 + 8xy + 5y^2 \leq 5x^2+5y^2+4(x^2+y^2)=9(x^2+y^2)\\ \Rightarrow x^2+y^2\geq 4[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x=y$


[tex]36=5x^2 + 8xy + 5y^2=4(x+y)^2+x^2+y^2\geq x^2+y^2\\ \Rightarrow x^2+y^2\leq 36[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x+y=0$


Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^
Chúc bạn học tốt ^^ !
Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại topic này nha
https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 
Last edited:
Top Bottom