Toán 10 Tìm m

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,472
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Nhận thấy hàm số nghịch biến trên [TEX](m+1,+\infty)[/TEX] nên [TEX](1,5) \subset (m+1,+\infty) \Rightarrow m+1 \leq 1 \Rightarrow m \leq 0[/TEX]

Nếu có thắc mắc gì bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chức bạn học tốt.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: kido2006

bluesimtion

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng mười 2021
18
16
6
Nhận thấy hàm số nghịch biến trên [TEX](-\infty,m+1)[/TEX] nên [TEX](1,5) \subset (-\infty,m+1) \Rightarrow m+1 \geq 5 \Rightarrow m \geq 4[/TEX]

Nếu có thắc mắc gì bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chức bạn học tốt.
a<0 nên nghịch biến phải là [tex](\frac{-b}{2a};+\infty )[/tex] đúng ko ạ
 
  • Like
Reactions: 7 1 2 5
Top Bottom