Toán 10 Tìm $m$ để $y=|f(x)|$ đồng biến trên $(-1;1)$

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,480
3,894
646
19
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
View attachment 178529 Dạy mình cách vẽ đồ thị màu tím trong hình.
Đây là phép suy đồ thị [tex]\left | f(x) \right |[/tex] từ đồ thị $f(x)$
Cách vẽ:
  • Phần nào của đồ thị $f(x)$ nằm trên trục $Ox$ thì giữ nguyên
  • Phần nào của đồ thị $f(x)$ nằm dưới trục $Ox$ thì lấy đối xứng qua trục $Ox$, rồi xóa phần đồ thị $f(x)$ nằm dưới trục $Ox$
Khi đó ta được đồ thị [tex]\left | f(x) \right |[/tex]
 
Top Bottom