Toán 12 Tìm m để GTLN bằng 7

trungtech1908

Học sinh
Thành viên
12 Tháng mười hai 2019
44
13
21
19
Đồng Nai
THPT sông ray
[tex]y'=4x^{3}-4x[/tex]
Nên phương trình có 3 No:
[tex]x_{1}=-1, x_{2}=, x_{3}=1[/tex]
Ta có:
f(-1)=f(1)=-1+2m
f(0)=2m
f(2)=8+2m
Vì f(2) là lớn nhất nên 8+2m=7, suy ra m=1/2
 
Top Bottom