tìm m để (Cm) có 3 cực trị giải chi tiết nhen mình cần gấp hậu tạ sau (giải chi tiết giùm mình nhen)

P

pepun.dk

cho y=1/4x^4-(3m+1)x^2+2(m+1) (Cm). Tìm m để (Cm) có 3 cực trị lập thành 1 tam giác ABC và gốc tọa độ O là trọng tâm tam giác ABC

[TEX]y'=x^3-2(3m+1)x[/TEX]

[TEX]{y'=0}\Leftrightarrow{\left\[x=0\\x^2=2(3m+1)[/TEX]

(Cm) có 3 cực trị \Leftrightarrow [TEX]m>\frac{-1}{3}[/TEX]

Khi đó:

[TEX]\left\{y_{CD}=y_A=2(m+1)\\y_{CT}=y_BV=y_C=-9m^2-4m+1[/TEX]

3 cực trị lập thành 1 tam giác ABC và gốc tọa độ O là trọng tâm tam giác ABC

[TEX]\Leftrightarrow{\left\{{y_{A}>0}\\{y_{B}<0}\\{d(y_{A},y_{B})}={\frac{3}{2}.d(y_A,O)}\(1)\right.}[/TEX]

Giải (1) dk:

[TEX]\left\[x=\frac{1}{3}(t/m)\\x=\frac{-2}{3}(t/m)[/TEX]

KL:
 
Last edited by a moderator:
H

hienzu

cho y=1/4x^4-(3m+1)x^2+2(m+1) (Cm). Tìm m để (Cm) có 3 cực trị lập thành 1 tam giác ABC và gốc tọa độ O là trọng tâm tam giác ABC

TXĐ: D=R
eq.latex


eq.latex


\Rightarrow 3 điểm cực trị
eq.latex
;
eq.latex


eq.latex


ycbt\Leftrightarrow O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

eq.latex
eq.latexgiải hệ \Rightarrow m :D
 
T

tuyn

cho y=1/4x^4-(3m+1)x^2+2(m+1) (Cm). Tìm m để (Cm) có 3 cực trị lập thành 1 tam giác ABC và gốc tọa độ O là trọng tâm tam giác ABC
[TEX]y'=x^3-2(3m+1)x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{x=0}\\{x=\sqrt{2(3m+1)}}\\{x=-\sqrt{2(3m+1)}[/TEX]
(với [TEX]m > -\frac{1}{3}[/TEX])
Khi đó đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là:
[TEX]A(0;2(m+1)),B(-\sqrt{2(3m+1)};-9m^2-4m+1),C(-\sqrt{2(3m+1),-9m^2-4m+1)[/TEX]
O là trọng tâm tam giác ABC khi:
[TEX]\left{\begin{3x_O=x_A+x_B+x_C}\\{3y_O=y_A+y_B+y_C}[/TEX]
Lắp tọa độ của A,B,C vào là OK
Chú ý:
Bài toán trên có thể thay đổi như sau:
1) Tam giác ABC đều thì chỉ cần AB=BC (do tính đối xứng của đồ thị hàm số)
2) Tam giác ABC có diện tích bằng S cho trước:
Gọi M là trung điểm của BC,dựa vào công thức tọa độ trung điểm tìm ra M
[TEX]S_ABC}=\frac{1}{2}AM.BC[/TEX]
3) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng R cho trước:
Tính AB,BC,CA và [TEX]S_{ABC}[/TEX] dựa vào công thức trên
Sau đó áp dụng công thức: [TEX]S=\frac{abc}{4R}[/TEX]
4) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng r
Tính AB,BC,CA và [TEX]S_{ABC}[/TEX] dựa vào công thức trên
Sau đó áp dụng công thức: [TEX]S=pr, p=\frac{a+b+c}{2}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom