English THPT Tìm lỗi sai

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,091
2,564
476
Quảng Trị
Trường Đời
1.D-> to save
2.B-> would
3.D->died
Mình sẽ giải thích thêm vì sao chọn câu đó nha, lưu ý để lần sau làm cho tốt nhé ^^
1. for saving => to save
- do sth to do sth: để làm gì đó
2. Trong quá khứ, để diễn tả một hành động sắp diễn ra, ta dùng “would” chứ không dùng “will”
3. Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ,quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động/thời điểm trong quá khứ.
 
  • Like
Reactions: anbinhf
Top Bottom