Tìm lỗi sai và chữa lại + giải thích

Ngốc'sss

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười hai 2019
7
0
11
Hải Dương
THCS Thanh Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

3. Our new neighbours had been living in Leeds since ten years before moving to their present house.
A B C D
5. The explanation that our instructor gave us was different than the one yours gave you.
A B C D
6. The test administrator ordered we not to open our books until he told us to do so.
A B C D
7. I haven’t seen my grand parents since a quarter of a year.
A B C D
8. A new shop was opening on main street last week.
A B C D
9. His teacher encouraged him taking part in the competition.
A B C D
10. My family used to be having dinner at 7 o’clock in the evening.
A B C D
11. I wish I can go with you to the countryside next weekend.
A B C D
13. I’d like to go with you, but I don’t feel like to eat out tonight.
A B C D
15. Nam asked Mai what can he do to help her.
A B C D
16. If there will be too much exhaust fume in the air, our
eathing will be badly affected.
A B C D
 

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,013
2,500
476
Quảng Trị
Trường Đời
3. Our new neighbours had been living in Leeds since ten years before moving to their present house.
A B C D
5. The explanation that our instructor gave us was different than the one yours gave you.
A B C D
6. The test administrator ordered we not to open our books until he told us to do so.
A B C D
7. I haven’t seen my grand parents since a quarter of a year.
A B C D
8. A new shop was opening on main street last week.
A B C D
9. His teacher encouraged him taking part in the competition.
A B C D
10. My family used to be having dinner at 7 o’clock in the evening.
A B C D
11. I wish I can go with you to the countryside next weekend.
A B C D
13. I’d like to go with you, but I don’t feel like to eat out tonight.
A B C D
15. Nam asked Mai what can he do to help her.
A B C D
16. If there will be too much exhaust fume in the air, our
eathing will be badly affected.
A B C D
3. since ---> for
for + ktg
5. than ---> from
be different from sth: khác biệt với
6. we ----> us
7. since ----> for
8. opening ----> opened
9. taking ----> to take
encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì
10. be having ----> have
11. can ----> could
13. to eat -----> eating
15. can he -----> he could
16. will be ----> are
Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom