English THCS Tìm lỗi sai + Giải thích

Hoaiilinhh

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
8
6
6
Hà Nội
Trung học
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

 1. Sometimes students don't do well in the examination because they are very nervous to concentrate
 2. Van Cliburn who studied piano from 1951 to 1954 and won multiple awards between 1958 and 1960
 3. Emmy was determined to succeed and final achieved what she wanted
 4. It has been said that laser to be the most miraculous to cure patients
 5. One of the features of london is the number of big stores most of them are to be found in or near the West End
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
18
Nghệ An
THCS Sơn Hải
 1. Sometimes students don't do well in the examination because they are very nervous to concentrate
 2. Van Cliburn who studied piano from 1951 to 1954 and won multiple awards between 1958 and 1960
 3. Emmy was determined to succeed and final achieved what she wanted
 4. It has been said that laser to be the most miraculous to cure patients
 5. One of the features of london is the number of big stores most of them are to be found in or near the West End
1. Sometimes students fail to do well when taking examinations because they are too nervous to concentrate => You cannot use “very” in this sentence. The correct syntax is “too + adjective +to do something”
2.bỏ who vì đây không phải mđqh
3.final. Cần một adv. Dùng finally
4.To be. Cụm it has been said that + clause. Dùng is
5.are to be found--> are found (sai cấu trúc)
có gì không hiểu bạn hỏi lại mình nhé
 

Hoaiilinhh

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
8
6
6
Hà Nội
Trung học
1. Sometimes students fail to do well when taking examinations because they are too nervous to concentrate => You cannot use “very” in this sentence. The correct syntax is “too + adjective +to do something”
2.bỏ who vì đây không phải mđqh
3.final. Cần một adv. Dùng finally
4.To be. Cụm it has been said that + clause. Dùng is
5.are to be found--> are found (sai cấu trúc)
có gì không hiểu bạn hỏi lại mình nhé
Tớ không hiểu câu 2 cho lắmmmm cậu giúp mình nhé
 
 • Like
Reactions: Khánh Hồ Bá
Top Bottom