Tìm hiểu về các loại văn bằng, chứng chỉ Tiếng Pháp

N

nguyenthuy195

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[/TABLE]Bằng DELF B1
DELF (diplôme d'études en langue française): là bằng chứng nhận trình độ tiếng Pháp do Bộ giáo dục Pháp cấp, được chia thành 4 cấp độ theo Khung chuẩn châu Âu:
Nếu chia theo cấp độ nhỏ hơn thì có thể chia văn bằng DELF thành 7 cấp độ với khung quy chiếu như sau:
DELF A1: đây là mức độ cơ bản nhất gọi là "mức khai phá". Ở cấp độ này, người sử dụng có khả năng thực hiện những giao tiếp đơn giản như nói về bản thân và về môi trường sống xung quanh.
DELF A2: người sử dụng chỉ mới đạt khả năng ngôn ngữ cơ bản, và được xem như một tác nhân xã hội. Ở cấp độ này, người sử dụng có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày và có thể sử dụng những câu nói lịch sự và những câu trao đổi thông dụng nhất.
DELF B1: Ở cấp độ này, người sử dụng trở nên độc lập. Bây giờ, người sử dụng có khả năng theo dõi một cuộc thảo luận, đưa ra ý kiến và quan điểm của mình. Người này cũng có khả năng tự xoay xở trong những tình huống bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày.
DELF B2: Người sử dụng ở mức độ B2 đã đạt được một mức độ độc lập cho phép người này tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình và thương lượng. Ở cấp độ này, người sử dụng chúng tỏ sự dễ dàng thoải mái trong các bài diễn thuyết và có khả năng tự sửa chữa những lỗi sai của mình.
Khung qui chiếu
Văn bằng DELF-DALF
Trình độ
A1.1
DELF A1.1 (Prim)
Sơ cấp
A1
DELF A1 (Prim, Junior, Tous Publics)
Sơ cấp
A2
DELF A2 (Prim, Junior, Tous Publics)
Sơ cấp
B1
DELF B1 (Junior, Tous Publics)
Trung cấp
B2
DELF B2 (Junior, Tous Publics)
Trung cấp
C1
DALF C1
Cao cấp
C2
DALF C2
Cao cấp

Ngoài ra, còn có :
DELF Prim: là bằng DELF A1 dành cho đối tượng trẻ em và có giá trị như bằng DELF A1 của người lớn.
DELF Junior: là bằng DELF dành cho đối tượng học sinh phổ thông, gồm 4 cấp độ A1, A2, B1 và B2 và có giá trị như bằng DELF của người lớn. Điểm khác biệt: các chủ đề sử dụng trong đề thi liên quan đến lĩnh vực mà học sinh quan tâm : học đường, gia đình, môi trường ...
DALF (diplôme approfondi de langue française): bằng chứng nhận đạt trình độ tiếng Pháp chuyên sâu do Bộ Giáo dục Pháp cấp, gồm 2 cấp độ theo khung chuẩn châu Âu: C1 và C2.
B/ Các môn thi

Cấp độ

Đọc hiểu

Viết và trao đổi viết

Nghe hiểu

Nói và trao đổi nói

DELF A1

Trả lời câu hỏi về nội dung 4 hay 5 bài viết liên quan đến các tình huống hàng ngày.

Bài thi gồm 2 phần :
- Điền phiếu thông tin về bản thân.
- Viết một tin nhắn đơn giản về một chủ đề thuộc đời sống hàng ngày.

Trả lời câu hỏi về nội dung 3 hay 4 tài liệu thu băng ngắn về những tình huống thuộc đời sống hàng ngày.

Trò chuyện với giám khảo. Gồm 3 phần :
- trao đổi thoải mái
- trao đổi thông tin
- đóng vai

DELF A2

Trả lời viết câu hỏi về nội dung 3 hay 4 bài viết liên quan đến các tình huống hàng ngày

Viết 2 bài ngắn (thư cho bạn hay tin nhắn) để:
- mô tả một sư kiện hay kinh nghiệm bản thân.
- mời, cám ơn, xin lỗi, chúc mừng, hỏi/cung cấp thông tin,...

Trả lời viết câu hỏi về nội dung 3 hay 4 tài liệu thu băng ngắn về những tình huống thuộc đời sống hàng ngày.

Trò chuyện với giám khảo. Gồm 3 phần :
- trao đổi thoải mái
- độc thoại
- đóng vai (trao đổi thông tin, mua sản phẩm hay dịch vụ...)

DELF B1

2 trong các bài tập sau:

- hiểu thông tin chính trong những văn bản thường nhật (thư, quảng cáo, văn bản hành chính ngắn)
- tìm thông tin để thực hiện 1 yêu cầu
- xác định những điểm quan trọng trong một văn bản mang tính thông tin

Trình bày quan điểm cá nhân trong một tình huống nhất định (thư hành chính, thư bạn đọc, tham gia diễn đàn trên Internet,...)

Trả lời viết câu hỏi về nội dung 3 hay 4 tài liệu thu băng dài tối đa từ 5’ đến 6’:
- đối thoại hay độc thoại về những tình huống thuộc đời sống hàng ngày
- tin thời sự hay chương trình phát thanh / truyền hình có tính chất phổ thông
- phỏng vấn (tình cảm và quan điểm)

Trò chuyện với giám khảo. Gồm 3 phần :
- nói về bản thân (quá khứ, hiện tại, tương lai)
- trình bày quan điểm cá nhân sau khi nghe hoặc xem 1 tài liệu ngắn.
- trao đổi (tình huống mang tính nghi thức)

DELF B2

- hiểu một văn bản mang tính thông tin nội dung nói về không gian pháp ngữ

- hiểu một bài mang tính chất lập luận

Thực hiện một trong các bài tập sau đây :
- xác định quan điểm hay lập luận
- tham gia một cuộc tranh luận
- báo cáo : yêu cầu có lập luận
- viết thư hành chính trong đó có lập luận
- viết trả lời một người nào đó (bình luận, xúc cảm, kinh nghiệm riêng)

- phỏng vấn, bản tin thời tiết... (dài 2’, chỉ được nghe 1 lần)

- nghe 1 trong các thể loại sau đây : trình bày, hội thảo, diễn văn, phim tư liệu, chương trình đài hay truyền hình (dài 3’-4’, tối đa 6’), được nghe 2 lần.

Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân sau khi nghe/đọc một tài liệu.

DALF C1

- hiểu 1 văn bản mang tính văn học hay báo chí

- viết bài tổng hợp nhiều tài liệu viết khác nhau

- viết khảo luận về chủ đề của bài nói trên.

- hiểu một cuộc nói chuyện và ghi chép (tài liệu dài tối đa 8’)

- hiểu một số tài liệu ngắn phát trên rađiô (bản tin thời sự ngắn, phỏng vấn ngắn trên đường phố, quảng cáo thể thao,...), được nghe 1 lần.

Trò chuyện với giám khảo. Gồm 2 phần :
- đọc 1 số tài liệu về 1 chủ đề nhất định, sau đó trình bày lại
- trao đổi, thảo luận về chủ đề trên.

DALF C2

Đọc 1 số tài liệu về 1 chủ đề nào đó, sau đó viết bài tổng hợp.

Viết 1 bài luận về chủ đề nói trên.

Nghe 1 tài liệu được thu băng và ghi chép

Trò chuyện với giám khảo. Gồm 2 phần:
- Trình bày nội dung tài liệu được thu băng.
- Trao đổi, thảo luận


C/ Điểm giống và khác nhau với TCF:
TCF : Test de connaissance du français (Thi kiểm tra trình độ tiếng Pháp)
TCF không phải là một văn bằng !
• TCF chỉ chứng nhận trình độ tiếng Pháp phổ thông của bạn vào một thời điểm nhất định : vì vậy TCF chỉ có giá trị trong 2 năm.
• TCF là điều kiện bắt buộc để xin Giấy ghi danh trước (DAP : demande d’admission préalable) vào 1 trường cao đẳng hoặc đại học Pháp (trừ trường hợp bạn đã có bằng tú tài song ngữ hay văn bằng DELF mới trình độ C)
• Văn bằng DELF có giá trị vĩnh viễn !
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom