Toán 11 Tìm GTNN và GTLN của phương trình lượng giác

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
1) [tex]y=\sqrt{3}sin3x-sin3x+\sqrt{2}\Leftrightarrow y-\sqrt{2}=\sqrt2=3cos3x-sin3x\Rightarrow (y-\sqrt{2})^2\leq (\sqrt{3})^2+1^2[/tex]
Giải bpt => min, max
2) [tex]sin^4x+cos^4x=1-\frac{1}{2}sin^22x=\frac{1}{4}cos4x+\frac{3}{4}[/tex]
Thay vào là sẽ giống câu 1

Ba câu sau tương tự. Đều dùng đk có nghiệm của pt như câu 1
 
Top Bottom