Toán 10 Tìm GTNN, GTLN

TranPhuong27

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng ba 2020
539
681
106
18
Hải Dương
THCS Lê Thanh Nghị
a) Áp dụng BĐT Cô-si:
[tex]A=1+a^2b^4+a^4b^2-3a^2b^2+3\geq 3\sqrt[3]{a^6b^6}-3a^2b^2+3=3a^2b^2-3a^2b^2+3=3[/tex]
Dấu "=" xảy ra <=> [TEX]a^2=b^2=1[/TEX]
 
Top Bottom