Toán 10 Tìm giá trị của M

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
  • Like
Reactions: Timeless time

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,032
596
22
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,900
346
20
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
[TEX]g(x)=x^2-2x-8[/TEX]
[TEX]g’(x)=2x-2=0 \Rightarrow x=1[/TEX]
Vẽ BBT trên [TEX](0;4)[/TEX]
4560A848-F32E-42B8-80B1-46D79DEC1EDE.jpeg
để có 2 nghiệm thì đường thẳng [TEX]y=m[/TEX] cắt g(x) tại 2 điểm, theo hình thì [TEX]m\in (-9;-8)[/TEX]

Để có 1 nghiệm duy nhất thì đường thẳng [TEX]y= m[/TEX] cắt g(x) tại 1 điểm duy nhất
[TEX]m=-9[/TEX] hoặc [TEX]m \in [-8;0)[/TEX]
Lấy [TEX]m=-8[/TEX] vẫn được vì mình đang xét trên (0;4) tức là không tính tại [TEX]x=0 [/TEX] nên [TEX]m=-8[/TEX] thì phương trình đã cho chỉ có một nghiệm duy nhất [TEX]x_0[/TEX] cụ thể [TEX]x_0 \in (1;4)[/TEX]
 
Top Bottom