Tìm giá trị của m...

N

nguoihungsoma123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho phương trình 3x^2 + 2(3m-1)x + 3m^2 - m + 1 = 0, m là tham số

a) Tìm giá trị của tham số m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

b) Tìm giá trị của tham số m để x1, x2 thỏa x1 nhân x2^2 + x1^2 nhân x2 = 40/9

ra đáp án hộ em luôn để em dò kết quả ^^
 
Last edited by a moderator:
C

connhikhuc

a) dùng denta phẩy > 0; cụ thể:

[TEX](3m-1)^2 - 3(3m^2 - m+1) > 0[/TEX] thu gọn và giải

b) ta có:

[TEX]x1.x2^2 + x1^2.x2 = \frac{40}{9}[/TEX]

\Leftrightarrow [TEX]x1.x2.(x2+x1) = \frac{40}{9}[/TEX] (1)


dùng viet:

[TEX]x1+x2 = - \frac{2(3m-1)}{3} [/TEX]

[TEX]x1.x2 = \frac{3m^2-m+1}{3}[/TEX]

thay vào (1) tìm được m
 
Top Bottom