Toán 9 Tìm giá trị biểu thức

phanvuc

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2021
34
36
21
17
TP Hồ Chí Minh
thpt nguyễn a
(d) <=> y = 2mx-2x+2m-1 <=> m(2x+2) = y+2x+1 (1)
Vì d luôn đi qua một điểm (a;b) cố định với mọi m
=> b+2a+1 (thay (a;b) vào VP (1)) và 2a+2 (thay a vào 2x+2) luôn bằng một giá trị cố định
=> Gía trị đó chỉ có thể bằng 0 (vì m thay đổi nhưng lại nhân với một số cố định bằng một số cố định --> chỉ có 0 vì m.0=0 với mọi m)
=> 2a+2 =0 và b+2a+1 =0
<=> a=-1 và b=1
--> Luôn qua (-1;1)
=> P=0
 
Top Bottom