Vật lí Tìm điện trở

duclk

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
25 Tháng tư 2010
211
163
131
Ta có
[tex]\left\{\begin{matrix} & &I_{1}.R_{1} + I_{3.R_{3}} = U \\ & &I_{2}.R_{2} + I_{3}.R_{3} = U\\ & &I_{1} + I_{2} = I_{3} \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} & & I_{1}.R_{1} + (I_{1} + I_{2}).R_{3} =U\\ & & I_{2}.R_{2} + (I_{1} + I_{2}).R_{3} = U\\ & & I_{1} + I_{2} = I_{3} \end{matrix}\right.[/tex]
Lúc này thay các giá trị tìm đc R
 

Bi Bin'ss

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
13
2
6
19
Đoạn mạch gồm (R1//R2)ntR3
Ta có: U1/U3=R1/R3=6/4 (áp dụng hệ quả của đoạn mạch nối tiếp)
=> U1=3/2 U3
mặt khác : U=U1+U3=3/2U3+U3=6 => U3=2,4V
=> U1=3,6 V
ta có: U2=U1=3,6V
R2=U2/I2=5,4 ômnn._.ym
 
Top Bottom