Sinh 7 Tim của thằn lằn bóng

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,404
384
Phú Yên
trung học
Tim của thằn lằn có vách hụt ở tâm thất đánh dấu bước tiến hóa chỗ nào? Vì sao?
tiến hóa ở chỗ đánh dấu bước phát triển về sự tuần hoàn của thằn lằn : máu đi nuôi cơ thể ít bị pha hơn.
- vì vách hụt ngăn tâm thất tạm thời chia tim thành 2 nửa,tim được xem như có 4 ngắn nhưng chưa hoàn chỉnh nên máu chỉ ít pha chứ chưa thực sự là máu đỏ tươi như động vật tim 4 ngăn
 
Top Bottom