Hóa 9 Tìm CTPT của ankan, anken

huyenthuong18

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2021
94
86
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, số nguyên tử hiđro trong phân tử A bằng số nguyên tử cacbon trong B. Khi đốt cháy 3g hỗn hợp X thì thu được 5,4g nước. Xác định công thức phân tử A, B và tính % thể tích các khí trong hỗn hợp A.
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, số nguyên tử hiđro trong phân tử A bằng số nguyên tử cacbon trong B. Khi đốt cháy 3g hỗn hợp X thì thu được 5,4g nước. Xác định công thức phân tử A, B và tính % thể tích các khí trong hỗn hợp A.

A: CnH2n+2 a mol, B: CmH2m b mol
=> m = 2n + 2 => [tex]2\leq m \leq 4[/tex]
=> [tex]1\leq n + 1 \leq 2[/tex]
[tex]0\leq n \leq 1[/tex] => n = 1
=> A: CH4 a mol và B: C4H8 b mol
mol H2O = 2a + 4b = 0,3
mX = 16a + 56b = 3
=> a = 0,1 và b = 0,025 => kết quả
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, số nguyên tử hiđro trong phân tử A bằng số nguyên tử cacbon trong B. Khi đốt cháy 3g hỗn hợp X thì thu được 5,4g nước. Xác định công thức phân tử A, B và tính % thể tích các khí trong hỗn hợp A.
- Ta có: [imath]n_{H}[/imath]= 2[imath]n_{H_2O}[/imath] = 0,6
=> [imath]m_{C}[/imath] = [imath]m_{X}[/imath] - [imath]m_{H}[/imath]=2,4
=> [imath]n_{C}[/imath] = 0,2
mặt khác: [imath]n_{A}[/imath]= [imath]n_{H_2O}[/imath] - [imath]n_{CO_2}[/imath] = 0,1
=> [tex]\bar{C}[/tex]=2 => ankan: [imath]CH_4[/imath] mà anken có số Cacbon bằng số hidro của ankan => B: [imath]C_4H_8[/imath]
Đặt x,y là mol A,B
=> x + 4y=0,2
16x + 56y=3
=> x=0,1 y=0,025
=> %[imath]CH_4[/imath] và %[imath]C_4H_8[/imath]= 100-%[imath]CH_4[/imath] nha
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom