Hóa 9 Tìm CTPT chất và viết sơ đồ điều chế

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,364
1,906
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4

a, nX = 0,12
nCO2 = 0,21 => Ctb = 1,75 => A có 2C, B có 1C
Đặt nA = x; nB = y
=> a + b = 0,12 và 2a + b = 0,21 => a = 0,09 ; b = 0,03

M X = 2 . 13,5 = 27 => có 1 chất có M < 27

Xét TH M A < 27 => A là C2H2
Ta có : 3,24 = 26 . 0,09 + 0,03.M B => M B = 30 => CH2O

Xét TH M < 27 => B là CH4
Ta có : 3,24 = 0,09.M A + 16.0,03 => M A = 30,67 ( loại )

Vậy A là C2H2 và B là CH2O ( HCHO )
b, HCHO ----> CH3OH ------> CH3COOH -----> CH3COOCH3

HCHO ----> CH3OH ------> CH3COOH ----->upload_2021-9-20_11-24-53.png
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
b, HCHO ----> CH3OH ------> CH3COOH -----> CH3COOCH3

HCHO ----> CH3OH ------> CH3COOH ----->
upload_2021-9-20_11-24-53-png.185719

Từ CH3-OH điều chế CH3COOH và CH3-CH(OH)-CH3 như thế nào ??
 

Attachments

  • upload_2021-9-20_11-57-3.png
    upload_2021-9-20_11-57-3.png
    169 KB · Đọc: 26

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
Từ CH3-OH điều chế CH3COOH và CH3-CH(OH)-CH3 như thế nào ??
Dạ, vậy chị sửa giúp em với ạ :p
CH3OH + CO --(t°, xt)--> CH3COOH
Đây là pp sx acid acetic trong công nghiệp

Nhưng em có một thắc mắc:
Đề cho 2 chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất
Cách làm như trên là hợp lí rồi nhưng kết quả A là C2H2, B là HCHO. 1 chất là hydrocarbon, 1 chất là andehyd thì đâu có cùng loại??! Nếu tính cùng là hợp chất hữu cơ thì đề đã đề cập đến rồi, vậy cho thêm ý "cùng loại hợp chất" để làm gì?
 
Top Bottom