Hóa 9 Tìm CTCT và CTPT X

thanhnghi05

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng mười hai 2021
75
43
11
An Giang

thanhwill

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
19 Tháng hai 2022
147
163
36
Nam Định
nCO2=0,3 mol nH2o=0,3 mol
nco2 =nh2o nên nó là anken CnH2n
CnH2n+O2 --->nCO2 +nH2o
nX=1/22,4 nÊN MX=1,26/1/22,4=28,2 nên anken là C2H4
CH2=CH2
CH2=CH2--->-CH2-CH2-)n
c2h4+h2o ---.c2h5OH
C2H4+O2 --->CH3COOH
 
Top Bottom