Toán 11 Tìm công thức tổng quát của dãy truy hồi

thegooobs

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2022
291
188
51
29
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
Giải thích giúp mình tại sao lại đặt (Vn) sao cho Un = Vn + d/(1 - q) vậy ạ?
Biến đổi ra sao để ra Vn - 3 thế ạ?
View attachment 223286
PyscripterKí hiệu này của bạn nên mình không rõ nên mình sẽ giải thích bằng kí hiệu của mình như sau:
( Mình sẽ giải thích cách để đặt ra được [imath]u_n=v_n-3[/imath] trước rồi bạn sẽ tự hiểu )
Hãy giả sử ta đặt: [imath]u_n=v_n+p[/imath] (ta hiển nhiên cho p tùy ý)
Thay[imath]n[/imath] bằng[imath]n+1[/imath] => [imath]u_{n+1}=v_{n+1}+p[/imath]
Thay vào công thức truy hồi được: [imath]u_{n+1}=2u_n+3[/imath] <=> [imath]v_{n+1}+p=2(v_n+p)+3[/imath]
<=> [imath]v_{n+1}+p=2v_n+2p+3 <=> v_{n+1}=2v_n+p+3[/imath]
Ta thấy[imath](v_n)[/imath] giống một cấp số nhân nhưng mà lượng [imath]p+3[/imath] không cho ta khẳng định điều đó, do[imath]p[/imath]tùy ý nên ta phải chọn p để [imath](v_n)[/imath]là cấp số nhân khi đó
[imath]p+3=0 => p=-3[/imath]vậy ta phải đặt [imath]u_n=v_n-3[/imath]
 
Top Bottom