Toán 6 Tìm các số nguyên n, biết

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
17
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
a) Có [tex]n+4\vdots n-1\Leftrightarrow n-1+5\vdots n-1\Leftrightarrow 5\vdots n-1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow n-1\in \left \{ 1;-1;5;-5 \right \}\Leftrightarrow n\in \left \{ 2;0;6;-4 \right \}[/tex]
b) [tex]3n+7\vdots n+1\Leftrightarrow 3(n+1)+4\vdots n+1\Leftrightarrow 4\vdots n+1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow n+1\in \left \{ 1;-1;4;-4 \right \}\Leftrightarrow n\in \left \{ 0;-2;3;-5 \right \}[/tex]
Có chỗ nào thắc mắc thì bạn hỏi lại nhé!^^
 
Top Bottom