Toán 9 Tìm các số nguyên dương x, y để $A=x^2+y+1$ và $B=x^2+y+4$ đồng thời là các số chính phương

Top Bottom