Hóa 11 Tìm 2 ancol

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
773
734
121
Hà Nội
Earth
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở, hơn kém nhau một nhóm chức và có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 8,52 gam. Mặt khác, nếu oxi hoá m gam X (nhiệt độ, xúc tác thích hợp), thu được hỗn hợp Y gồm các axit tương ứng. Trung hoà Y cần 300 ml dung dịch NaOH 0,3M. Giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%, tìm tên gọi 2 ancol trong X.
Em xin cảm ơn!
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở, hơn kém nhau một nhóm chức và có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 8,52 gam. Mặt khác, nếu oxi hoá m gam X (nhiệt độ, xúc tác thích hợp), thu được hỗn hợp Y gồm các axit tương ứng. Trung hoà Y cần 300 ml dung dịch NaOH 0,3M. Giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%, tìm tên gọi 2 ancol trong X.
Em xin cảm ơn!

X: CnH2n+2Oz a mol và CmH2m+2Ok a mol với k = z + 1
Mol CO2 = na + ma
Mol H2O = na + ma + a + a
mCO2 + mH2O = 62a(n+m) + 18*2a = 8,52. (1)
Mol NaOH = a(z + k) = a(2z+1) = 0,09. (2)
TH 1: Nếu z = 1 => k = 2
(2) => a = 0,03 và (1) => n + m = 4
Khi n = 1 và m = 3: CH4O và C3H8O2
Khi n = 2 và m = 2: C2H6O và C2H6O2

TH 2: Nếu z = 2 => k = 3
(2) => a = 0,018
(1) => n + m = không nguyên => loại
 

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
773
734
121
Hà Nội
Earth
X: CnH2n+2Oz a mol và CmH2m+2Ok a mol với k = z + 1
Mol CO2 = na + ma
Mol H2O = na + ma + a + a
mCO2 + mH2O = 62a(n+m) + 18*2a = 8,52. (1)
Mol NaOH = a(z + k) = a(2z+1) = 0,09. (2)
TH 1: Nếu z = 1 => k = 2
(2) => a = 0,03 và (1) => n + m = 4
Khi n = 1 và m = 3: CH4O và C3H8O2
Khi n = 2 và m = 2: C2H6O và C2H6O2

TH 2: Nếu z = 2 => k = 3
(2) => a = 0,018
(1) => n + m = không nguyên => loại
Cho em hỏi là ở đây mình có thể biết C3H8O2 là propan-1,2-điol hay propan-1,3-điol không ạ?
 
Top Bottom