Toán 9 Tiếp tuyến và cát tuyến

shorlochomevn@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng chín 2018
847
2,251
256
Bắc Ninh
trường THCS Song Liễu
b, có: ADIE nt => +, góc AID=góc AED
+, góc AIE=góc ADE
mà dễ cm tam giác ADE cân tại A => góc AED=góc ADE
=> góc AID= góc AIE
=> IA là p/g góc DIE
xét (O) có: góc ADB=góc ACD (cùng chắn cung BD)
=> tam giác ADB đồng dạng tam giác ACD
=> AD/AC=AB/AD => đpcm
c, -Xét tam giác DIE có: IK là p/g góc DIE
=> DI/EI= DK/KE
-Xét tam giác IKE có: IK là p/g trong góc I và IF vuông góc với IK
=> IK là p/g ngoài tại đỉnh I của tam giác DIE
=> FD/FE=ID/IE
suy ra: DK/KE= FD/FE
-Xét tam giác IKE có: PD//IE áp dụng định lý Talet có:
PD/IE= KD/KE
-Xét tam giác FIE có: DH//EI áp dụng hệ quả định lý Talet có:
FD/FE=DH/EI
suy ra: PD/EI= DH/EI => PD=DH
=> D là trung điểm của PH
 
Top Bottom