Tiếng việt 5

N

ngochoa50

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong các câu sau và nêu rõ ý nghĩa của trạng ngữ:
a) Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương ngô, nương mạch xanh um, trông như những ô bàn cờ.
b) về mùa xuân, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những đoá hoa đỏ hồng.
c)Quen sống trong bóng tối, bọ ve định hướng rất giỏi.
d) vì hạn hán, nắng gay gắt, những chiếc lá bị thiêu co quắt, rũ rượi, run lên trong gió.
e) Ít lâu sau, như với 1 người bạn, cô đưa cho tôi 1 cặp kính.
g) giữa khoảng triền miên rộng rãi, Ngân đưa 1 điệu hò mái đẩy hay trên dòng nước, 1 điệu hát đò đưa, trầm ngâm, lặng lẽ.
h) nửa đêm, hoa quỳnh nở và hương dâng ngào ngạt.
 
Last edited by a moderator:
H

huongmot

a)Xen vào giữa những đám đá tai mèo/những nương ngô,nương mạch xanh um,trông như những ô bàn cờ
TN(nơi chốn) Chủ Vị

b) về mùa xuân, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây
TN(Thời gian) TN( thời gian)
gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những đoá hoa đỏ hồng.
Chủ vị
c)Quen sống trong bóng tối, bọ ve định hướng rất giỏi.
TN( nguyên nhân) chủ vị
d) vì hạn hán, nắng gay gắt, những chiếc lá/bị thiêu co quắt, rũ rượi, run lên trong gió.
TN( nguyên nhân) Chủ vị
e) Ít lâu sau, như với 1 người bạn, đưa cho tôi 1 cặp kính.
Tn(tgian) TN(cách thức) C V
g) giữa khoảng triền miên rộng rãi, Ngân đưa 1 điệu hò mái đẩy hay trên dòng nước, 1 điệu hát đò đưa, trầm ngâm, lặng lẽ.
TN(nơi chốn) C V
h) nửa đêm, hoa quỳnh/ nở và hương dâng ngào ngạt.
TN(tgian) C V
 
Last edited by a moderator:
S

songthuong_2535

Bài 1:Xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong các câu sau và nêu rõ ý nghĩa của trạng ngữ:

a) Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương ngô, nương mạch xanh um, trông như những ô bàn cờ.
=>+ Trạng ngữ: Xen vào giữa những đám đá tai mèo--> chỉ nơi chốn
+ Chủ ngữ: những nương ngô, nương mạch
=> miêu tả sự xanh tốt của nương mạch

b) về mùa xuân, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những đoá hoa đỏ hồng.
=>+ Trạng ngữ: về mùa xuân + khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được -> chỉ thời gian
+ Chủ ngữ: cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê
+ Vị ngữ: bắt đầu bật ra những đoá hoa đỏ hồng.
=> miêu tả cây gạo mùa xuân

c)Quen sống trong bóng tối, bọ ve định hướng rất giỏi.
=>+ Trạng ngữ: Quen sống trong bóng tối --> chỉ nơi chốn
+ Chủ ngữ: bọ ve
+ Vị ngữ: định hướng rất giỏi.
=> Sự thích nghio của bò vẽ với điều kiện sống

d) vì hạn hán, nắng gay gắt, những chiếc lá bị thiêu co quắt, rũ rượi, run lên trong gió.
=>+ Trạng ngữ: vì hạn hán, nắng gay gắt--> chỉ nguyên nhân
+ Chủ ngữ: những chiếc lá
+ Vị ngữ: bị thiêu co quắt, rũ rượi, run lên trong gió.
=> miêu tả những chiếc lá ngày hạn hán

e) Ít lâu sau, như với 1 người bạn, cô đưa cho tôi 1 cặp kính.
=>+ Trạng ngữ: Ít lâu sau--> Thời gian; như với 1 người bạn --> trạng ngữ so sánh(cách thức)
+ Chủ ngữ: cô
+ Vị ngữ: đưa cho tôi 1 cặp kính.
=> Sự quan tâm của cô giáo

g) giữa khoảng triền miên rộng rãi, Ngân đưa 1 điệu hò mái đẩy hay trên dòng nước, 1 điệu hát đò đưa, trầm ngâm, lặng lẽ.
=>+ Trạng ngữ: giữa khoảng triền miên rộng rãi--> chỉ không gian
+ Chủ ngữ: Ngân
+ Vị ngữ: đưa 1 điệu hò mái đẩy hay trên dòng nước, 1 điệu hát đò đưa, trầm ngâm, lặng lẽ.
=> Không gian mà Ngân hò bài hò buồn

h) nửa đêm, hoa quỳnh nở và hương dâng ngào ngạt.
=>+ Trạng ngữ: nửa đêm--> thời gian
+ Chủ ngữ: hoa quỳnh + hương
+ Vị ngữ: nở + dâng ngào ngạt
=> thời gian hoa quỳnh nở và đặc điểm của hoa quỳnh
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom