Tiếng việt 5

N

namama01

Last edited by a moderator:
H

huck

Tham khảo nha^^~

hãy chưã lại câu sau cho đúng muc đích diễn đạt và thể hiện rõ ý nghĩa của chúng .

a, học sinh vô cùng tưng bừng chờ đón ngày khai trường ;
tưng bừng \Rightarrow háo hức
\Rightarrow a, Học sinh vô cùng háo hức chờ đón ngày khai trường.

b, trên khoảng trường , không khí rất náo nức , náo nhiệt
khoảng \Rightarrow sân
\Rightarrow b, Trên sân trường , không khí rất náo nức , náo nhiệt.
 
Top Bottom