Ngoại ngữ (Tiếng Trung) (Hanzii) ĐỐ BIẾT PHÂN BIỆT 被 vs 叫 vs 让 NHƯ NÀO NÈ

Hanzii Chinese Dict

Học sinh mới
24 Tháng năm 2024
10
1
6
23
315 Truong Chinh Street, Phuong Mai District 10000
hanzii.net
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỐ BIẾT PHÂN BIỆT 被 vs 叫 vs 让 NHƯ NÀO NÈ✏️

3 con này điểm chung thì khi là giới từ, đều mang nghĩa bị động, dịch là bị, được, đều đứng sau các phó từ nói chung nà

Con 被 thường dùng trong văn viết, mang tính trang nghiêm, chính thức nhó

叫 và 让 thì lại thường được dùng trong khẩu ngữ nhiều hơn nè

被: Trong câu bị động thì có thể thực hiện hành vi đó hay không đều được nha

Ví dụ: 他被批评了。/Tā bèi pīpíngle./ : anh ấy đã bị chỉ trích

叫 và 让: Trong câu bị động, bắt buộc phải dẫn ra chủ thể thực hiện hành vi đó.

Ví dụ: 他叫/让老师批评了一顿。 /Tā jiào/ràng lǎoshī pīpíngle yī dùn./: anh ấy bị thầy giáo phê bình

被 trực tiếp đứng trước động từ (被+Động từ)

叫 ít khi trực tiếp đứng trước động từ (叫+Động từ)

让 không thể trực tiếp đứng trước động từ.

A0ORJEUWErYWPdTCMn4aSGiBFktCJP0V8ZvNMPfAQtyJs-f_flNfHXoTIaJiyCHMbbD_QzCR-qaEebvUJo-51mRbifOocTVOdeABD4iq=w622
 
Top Bottom