Ngoại ngữ Tiếng anh nâng cao 10

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,346
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rewrite sentences.
1. There was never any answer when we rang.
=> Every.......................................................
2. That's an insulting name to use for him.
=> don't call........................
3. John asked if it was the blue one or the green she wanted.
=> Which.....................................................
4. She liked Paris very little, and Roma less.
=> She thought Rome..............................
5. I can meet you if you arrive before 11.
=> So..............................................
6. They will catch all the prisoners again by tonight.
=> All the prisoners.............................................
7. I've warned you not to go near that dog.
=> I've warned you about......................................
8. No, please don't tell him.
=> I'd rather................................................
9. Why don't you ask her yourself?
=> I suggest...............................
10. An up-to-date visa is necessary for Andorra.
=> You'll....................................
11. In Stradford-on-Avon we saw Shakespeare's birthplace.
=> We saw the house...............................................
@TajSaker @ngchau2001

Mọi người vào giúp làm ơn chỉ giúp em cấu trúc từng câu nữa ạ, em cảm ơn
 
Last edited by a moderator:

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
1. There was never any answer when we rang.
=> Every time we rang, there was no answer
2. That's an insulting name to use for him.
=> don't call him by such an insulting name
3. John asked if it was the blue one or the green she wanted.
=> "Which one do you want,the blue or the green?" said John.
4. She liked Paris very little, and Roma less.
=> She thought Rome was even worse than Paris
5. I can meet you if you arrive before 11.
=> So long as you arrive before eleven, I can meet you
6. They will catch all the prisoners again by tonight.
=> All the prisoners will be caught again by tonight
7. I've warned you not to go near that dog.
=> I've warned you about not going near that dog
8. No, please don't tell him.
=> I'd rather you didn't tell him
9. Why don't you ask her yourself?
=> I suggest you ask her yourself
10. An up-to-date visa is necessary for Andorra.
=> You'll need an up-date visa for Andorra
11. In Stradford-on-Avon we saw Shakespeare's birthplace.
=> We saw the house in Stradford-on-Avon where Shakespeare was born
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,346
434
Hà Nam
NEU (Dream)
1. There was never any answer when we rang.
=> Every time we rang, there was no answer
2. That's an insulting name to use for him.
=> don't call him by such an insulting name
3. John asked if it was the blue one or the green she wanted.
=> "Which one do you want,the blue or the green?" said John.
4. She liked Paris very little, and Roma less.
=> She thought Rome was even worse than Paris
5. I can meet you if you arrive before 11.
=> So long as you arrive before eleven, I can meet you
6. They will catch all the prisoners again by tonight.
=> All the prisoners will be caught again by tonight
7. I've warned you not to go near that dog.
=> I've warned you about not going near that dog
8. No, please don't tell him.
=> I'd rather you didn't tell him
9. Why don't you ask her yourself?
=> I suggest you ask her yourself
10. An up-to-date visa is necessary for Andorra.
=> You'll need an up-date visa for Andorra
11. In Stradford-on-Avon we saw Shakespeare's birthplace.
=> We saw the house in Stradford-on-Avon where Shakespeare was born
Câu 4 tại sao lại như thế ạ?
 
Top Bottom