Ngoại ngữ Tiếng anh lớp 7

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi Clara Potter, 13 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 638

 1. Clara Potter

  Clara Potter Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  6
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 1 : Hãy cho từ trái nghĩa của từ trong ngoặc ở những câu sau
  1 Last year Mr. Hoang drove very ........( carefully )
  2 Lan always cycles ........... to school ( quickly )
  3 My brother plays badminton ........... ( badly )
  4 Mrs.Nga 's son always gets up ....( early )
  5 Nhung 's brother always comes home ....... ( quietly )
  6 This is very ........ football match ( boring )
  7 It's very ..... to swim there ( safe)
  8 It's ......for Trang to clean how to cycles ( easy )
  Câu 2 : Hãy điền giới từ thích hợp vào mổi ô trống của các câu sau
  1 Young people prefer taking part ........... sports , instead ............ watching them
  2 -Are you free .... saturday afternoon ? - Yes , why ?
  - How ...... going to the cinema
  3 I went ........ my parents to the zoo last Sundsy
  4 In Vietnam ....... the 1960s , most families didn't have a TV set
  So ........ dinner , people gathered ...... the family that had a television . Some even watched .......the windows
  5 There aren't not many good programs .................. teenagers
  Câu 3 : Sắp xếp cho thành câu :
  1 family / have / because / like / all evening / Linh's / a TV / thay / talk / doesn't / to =>........................................
  2 like / dinner / house / would / have / tonight / you / at / to / my ? => ...........................................................
  3 detective / parents / going / movie / this afternoon / we / see / with / are / a / our / to =>..................................
  4 TV sets / ago/ people / in / thirty / few / had / years / very / Vietnam
  5 Yoy / for / the/ why / like / teenagers / don't / programs ?
  6 hear / the shows / artists / like / the latest / favorite / people / to / see / their / young / and / of / pop music
  7 satellite / possible / from / variety / programs / with / cable / it's / choose / wide / of and / to /a TV
  8 watching / prefers to brother / books / TV / my / reading
  9 daughter / best / kinds / does / like / what / TV program / your/ of ?
  10 showing / local cinema / is / horror film / the / a . there / next week / at .
  wp-image-662722542jpg.jpeg
   
 2. Daphne Dawsons

  Daphne Dawsons Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  79
  Điểm thành tích:
  41

  Câu 1 : Hãy cho từ trái nghĩa của từ trong ngoặc ở những câu sau
  1 Last year Mr. Hoang drove very ....uncarefully....( carefully )
  2 Lan always cycles ....slowly....... to school ( quickly )
  3 My brother plays badminton .....well...... ( badly )
  4 Mrs.Nga 's son always gets up ..late..( early )
  5 Nhung 's brother always comes home ...loudly.... ( quietly )
  6 This is a very ..exciting...... football match ( boring )
  7 It's very ..unsafe... to swim there ( safe)
  8 It's ..difficult....for Trang to clean how to cycles ( easy )
  Câu 2 : Hãy điền giới từ thích hợp vào mổi ô trống của các câu sau
  1 Young people prefer taking part ....in....... sports, instead .......of..... watching them
  2 -Are you free ..this.. Saturday afternoon? - Yes, why?
  - How ...about... going to the cinema
  3 I went .....with... my parents to the zoo last Sunday
  4 Vietnam ....in... the 1960s, most families didn't have a TV set
  So ....before/after.... dinner, people gathered ...around as... the family that had a television. Some even watched ...out....the windows
  5 There aren't not many good programs ........for.......... teenagers (are?)
   
 3. Clara Potter

  Clara Potter Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  6

  Cậu không đi học hả ?
   
 4. Clara Potter

  Clara Potter Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  6

  ý tớ là không đến trường vào buổi sáng
   
 5. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Câu 1 : Hãy cho từ trái nghĩa của từ trong ngoặc ở những câu sau
  1 Last year Mr. Hoang drove very ....carelessly....( carefully )
  2 Lan always cycles ....slowly....... to school ( quickly )
  3 My brother plays badminton .......well.... ( badly )
  4 Mrs.Nga 's son always gets up ..late..( early )
  5 Nhung 's brother always comes home ...noisily/ loudly.... ( quietly )
  6 This is a very .....exciting/ interesting... football match ( boring )
  7 It's very ..unsafe... to swim there ( safe)
  8 It's ...difficult...for Trang to clean how to cycles ( easy )
  Câu 2 : Hãy điền giới từ thích hợp vào mổi ô trống của các câu sau
  1 Young people prefer taking part ......in..... sports , instead ....of........ watching them
  2 -Are you free ..on.. Saturday afternoon ? - Yes , why ?
  - How ...about... going to the cinema
  3 I went ....with.... my parents to the zoo last Sundsy
  4 In Vietnam ...in.... the 1960s , most families didn't have a TV set
  So ......after.. dinner , people gathered ...around... the family that had a television . Some even watched ...through....the windows
  5 There aren't not many good programs .......for........... teenagers
  Câu 3 : Sắp xếp cho thành câu :
  1 family / have / because / like / all evening / Linh's / a TV / they / talk / doesn't / to
  Linh's family doesn't have a TV because they like to talk all evening.

  2 like / dinner / house / would / have / tonight / you / at / to / my ?
  Would you like to have dinner at my house tonight?

  3 detective / parents / going / movie / this afternoon / we / see / with / are / a / our / to
  We are going to see a detective movie with our parents this afternoon

  4 TV sets / ago/ people / in / thirty / few / had / years / very / Vietnam
  People in Vietnam had very few TV sets thirty years ago

  5 You / for / the/ why / like / teenagers / don't / programs ?
  Why don't you like the programs for teenagers?

  6 hear / the shows / artists / like / the latest / favorite / people / to / see / their / young / and / of / pop music
  Young people like to hear the latest pop music and see the show of their favorite artists

  7 satellite / possible / from / variety / programs / with / cable / it's / choose / wide / of / and / to /a / TV
  It's possible to choose from a wide variety of programs with satellite and cable TV

  8 watching / prefers / to / brother / books / TV / my / reading
  My brother prefers reading books to watching TV
  Or: My brother prefers watching TV to reading books

  9 daughter / best / kinds / does / like / what / TV program / your/ of ?
  What kinds of TV program does your daughter like best?

  10 showing / local cinema / is / horror film / the / a / there / next week / at .
  There is a horror film showing at the local cinema next week
   
  Snowball fan kenDaphne Dawsons thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->