Ngoại ngữ Tiếng Anh 9.

JinMin Young

Ngày hè của em
Thành viên
27 Tháng hai 2017
320
470
239
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn xem mình làm sai ở chỗ nào thì comment dưới nhé!
Dear John.
1. Thank/letter, I/sorry/not write/ 2 weeks.
-> Thank you for your letter, I'm sorry because I hadn't written to you for 2 weeks.
2. But/I/have/to do/ lot/ homework.
-> But I have to do a lot of homework.
3. My exam/4 weeks and I can't speak French well enough/ yet.
-> My exam will come for 4 weeks and I can't speak French well enough yet.
4. I/glad/you/able/come/Paris.
-> I'm glad that you will able to come to Paris.
5. You/be able/ come soon?
-> Will you be able to come soon?
6. I want/show you around/meet all/my friends.
-> I want to show you around my house and meet all of my friends.
7. I/made/a lot/ friends since/ come here.
-> I had made a lot of friends since I came here.
8. You must speak French/ some of them can't / speak English very well.
-> You must speak French because some of them can't speak English very well.
9. It/be/too difficult/you, will it?
-> It won't be too difficult for you, will it?
10.Write/me soon.
-> Write to me soon.

Các bạn giải thích cho mình vs nhé!
 

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
Dear John.
1. Thank/letter, I/sorry/not write/ 2 weeks.
-> Thank you for your letter, I'm sorry because I haven't written to you for 2 weeks.
2. But/I/have/to do/ lot/ homework.
-> But I have to do a lot of homework.
3. My exam/4 weeks and I can't speak French well enough/ yet.
-> My exam will come for => in 4 weeks and I can't speak French well enough yet.
4. I/glad/you/able/come/Paris.
-> I'm glad that you are able to come to Paris.
5. You/be able/ come soon?
-> Will you be able to come soon?
6. I want/show you around/meet all/my friends.
-> I want to show you around the city and meet all of my friends.
7. I/made/a lot/ friends since/ come here.
-> I have made a lot of friends since I came here.
8. You must speak French/ some of them can't / speak English very well.
-> You must speak French because some of them can't speak English very well.
9. It/be/too difficult/you, will it?
-> It won't be too difficult for you, will it?
10.Write/me soon.
-> Write to me soon.
 
  • Like
Reactions: JinMin Young

JinMin Young

Ngày hè của em
Thành viên
27 Tháng hai 2017
320
470
239
Nghệ An
Dear John.
1. Thank/letter, I/sorry/not write/ 2 weeks.
-> Thank you for your letter, I'm sorry because I haven't written to you for 2 weeks.
2. But/I/have/to do/ lot/ homework.
-> But I have to do a lot of homework.
3. My exam/4 weeks and I can't speak French well enough/ yet.
-> My exam will come for => in 4 weeks and I can't speak French well enough yet.
4. I/glad/you/able/come/Paris.
-> I'm glad that you are able to come to Paris.
5. You/be able/ come soon?
-> Will you be able to come soon?
6. I want/show you around/meet all/my friends.
-> I want to show you around the city and meet all of my friends.
7. I/made/a lot/ friends since/ come here.
-> I have made a lot of friends since I came here.
8. You must speak French/ some of them can't / speak English very well.
-> You must speak French because some of them can't speak English very well.
9. It/be/too difficult/you, will it?
-> It won't be too difficult for you, will it?
10.Write/me soon.
-> Write to me soon.
Câu 6 không cho cụ thể là city hay house thì em làm house đc ko ạ?
Cho em hỏi câu này luôn ạ.
1. We can only get there by plane. There is no......(choose)
2. He always listens ____ (attention)
3. Don't worry about the volcano. It's been ___ (act)
 

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
Câu 6 không cho cụ thể là city hay house thì em làm house đc ko ạ?
Cho em hỏi câu này luôn ạ.
1. We can only get there by plane. There is no..choice....(choose)
2. He always listens __attentively__ (attention)
3. Don't worry about the volcano. It's been _inactive__ (act)

Làm sao cũng được tùy em cả nhưng bởi vì vế trước đề cập tới Paris nên anh nghĩ nếu là city sẽ hợp lý hơn vì dẫn bạn tham quan cả thành phố còn nhà thì có gì để tham quan nhiều đâu nhỉ :D
 
  • Like
Reactions: JinMin Young
Top Bottom