Ngoại ngữ [Tiếng Anh 9] Bài tập

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, We are so proud........her for telling the truth
A. In B.with C.of D. at
2, If you're not satisfied.......your essay, I suggest that you write it.
A. On B,of C.to D.at
3.He's having a party in.....of his 84th brithday
A. ceremony B,celebration C.anniversary D.memory
4. Tet is a festival wich occurs in late January or early February.
A. begins B.causes C.happens D.carries
5. I was enjoying the .........of not having to go to work
A.freedom B,opportunitiy C.ability D.permission
6.He has now been formally......as presidential candidate.
A. pointed B,regarded C.received D.nominated
7,I think he lost heart after losing the first game.
A.felt disappoinyed B,felt nervous C.felt very worried D.felt very sad
 
  • Like
Reactions: haiyen106

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
1, We are so proud........her for telling the truth
A. In B.with C.of D. at
2, If you're not satisfied.......your essay, I suggest that you write it.
A. On B,of C.to D.at
3.He's having a party in.....of his 84th brithday
A. ceremony B,celebration C.anniversary D.memory
4. Tet is a festival wich occurs in late January or early February.
A. begins B.causes C.happens D.carries
5. I was enjoying the .........of not having to go to work
A.freedom B,opportunity C.ability D.permission
6.He has now been formally......as presidential candidate.
A. pointed B,regarded C.received D.nominated
7,I think he lost heart after losing the first game.
A.felt disappoinyed B,felt nervous C.felt very worried D.felt very sad
1C
proud of: tự hào
2. Đáp án phải là with chứ nhỉ?
satisfied with: thỏa mãn, hài lòng
3B
celebration: sự kiện để chúc mừng sinh nhật hoặc những ngày lễ
4. Đề là gì bạn?
5A
freedom: sự tự do
6D
nominate: chỉ định, bổ nhiệm
7A. lost heart = felt disappointed: cảm thấy thất vọng
 

haiyen106

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng mười một 2015
143
48
116
Bà Rịa - Vũng Tàu
1. C
Proud+ of + N/V-ing: tự hào về...
2.Mình nghĩ là bạn chép sai đề vì satisfied đi với with
3. B
Dịch: Ông ấy đang có 1 bữa tiệc kỉ niệm sinh nhật lần thứ 84 của ông ấy
4. C
Occur= happen: xảy ra, diễn ra
(Có phải đề bài là tìm từ đồng nghĩa với occur k bạn, đoán bừa đề bài hihi)
5. A
Dịch: Tôi tận hưởng sự tự do là không phải đi đến nơi làm việc
6. D
Dịch: Ông ấy vừa chính thức được ghi danh trong ứng của viên tổng thống
7. A
Lose heart= felt disappointed : cảm thấy mất niềm tin, thất vọng

Trên đây là những suy nghĩ của mình có gì sai sót bạn bỏ qua nha.
 
Top Bottom