[Tiếng Anh 8] Viết lại câu bằng câu cho trước

M

mp5camo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết lại các câu sau bằng câu cho trước :
1. Tom works hard as a student.
--> Tom
2. It is good exercise to run a mile a day
--> Running
3. It's a great pleasure to be with you
--> Being
4. We didn't see her at all
--> She
5. The step-mother doesn't treat the little girl in a normal way.
--> The little girl
6. Do you mind my smoking ?
--> Do you mind
7. No one works harder than Barbara
--> Barbara
8. You will not be accepted if you don't finish your homework.
--> Unless
 
H

ha_nb_9x

1. Tom works hard as a student.
--> Tom is a hard student
2. It is good exercise to run a mile a day
--> Running is a good exercise a mile a day
3. It's a great pleasure to be with you
--> Being is a great pleasure with you
4. We didn't see her at all
--> She wasn't seen at all
5. The step-mother doesn't treat the little girl in a normal way.
--> The little girl isn't treated in a normal way by the step-mother
6. Do you mind my smoking ?
--> Do you mind smoking with me?
7. No one works harder than Barbara
--> Barbara works the hardest
8. You will not be accepted if you don't finish your homework.
--> Unless you finish your homework, you will not be accepted.
 
  • Like
Reactions: kẹo chua

duckkkk2k10

Học sinh mới
12 Tháng hai 2023
1
0
1
45
Phú Thọ
.....................................................................................................................
 
Top Bottom