Ngoại ngữ [Tiếng Anh 12] Mutiple choice

yui_2000@rocketmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2016
121
45
59
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences.

If you had taken my advice, you _______ in such difficulties now.
A. won't be
B. hadn't been
C. wouldn't be
D. wouldn't have been
Answer key: C
Ở đây mệnh đề chính là had + V3/ed thì mình nghĩ đây là loại 3 nên mệnh đề chính dùng would have + V3/ed => D nhưng đáp án là C. Cho mình hỏi tại sao ạ?

The minister has a talent for talking to ordinary people as if they ______ her equals.
A. are
B. were
C. be
D. had been
Answer key: B
Tại sao lại dùng were ở chỗ này ạ? Mình tưởng If 0.

Tương tự:
He behaved as if nothing _________.
A. has happened
B. would happen
C. had happend
D. was happened
Answer key: C
 

baochau15

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng bảy 2013
957
147
129
23
Nam Định
If you had taken my advice, you _______ in such difficulties now.
A. won't be
B. hadn't been
C. wouldn't be
D. wouldn't have been
Answer key: C
Ở đây mệnh đề chính là had + V3/ed thì mình nghĩ đây là loại 3 nên mệnh đề chính dùng would have + V3/ed => D nhưng đáp án là C. Cho mình hỏi tại sao ạ?
Đây là câu đk k.h diễn tả một giả định ở quá khứ nhưng trái ngược với thực tế ở hiện tại.
The minister has a talent for talking to ordinary people as if they ______ her equals.
A. are
B. were
C. be
D. had been
Answer key: B
Tại sao lại dùng were ở chỗ này ạ? Mình tưởng If 0.
Đây là câu giả định với 'as if'. MĐ chính chia HTĐ( has) nên là câu giả định ở hiện tại, theo cấu trúc thì chia QKĐ thôi
He behaved as if nothing _________.
A. has happened
B. would happen
C. had happend
D. was happened
Answer key: C
Cái này thì lại là giả định với as if tại thời điểm quá khứ nên theo cấu trúc thì chia QKHT

IMG_20170816_125122.jpg
 
Top Bottom