Sinh 7 tiến hóa về sinh sản

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Thử kham thảo nhá! Chị rút ra khát quát thôi
Câu 1: Hình thức sinh sản hữu tính được hoàn thiện dần qua các lớp thú được thể hiện như thế nào?
- Sự thụ tinh ngoài kém hoàn chỉnh hơn với sự thụ tinh trong
- Đẻ con là hình thức sinh sản hoàn thiện và ưu thế hơn hình thức để trứng( vì phôi con được bảo vệ, phát triển trong cơ thể mẹ tốt hơn)
- Sự đẻ con ở thú ( thai sinh ) . Đó là dinh dưỡng của phôi nhờ nhau thai nên không phụ thuộc vào môi trường.
Câu 2: Trong hai hình thức thụ tinh, hình thức nào ưu việt hơn? Vì sao?
-> Hình thức thụ tinh trong sẽ ưu việt hơn.Vì khi thụ tinh trong hợp tử sẽ được phát triển trong trứng nên được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt. Khi sinh ra con non sẽ có sức sống, kar năng thích nghi với môi trường tốt hơn.
 
Top Bottom