Toán Tích vô hướng của 2 vecto

Erza scarlet

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
215
69
121
21
Viết phương trình cạnh AC :2x+y=8
Gọi M(x;y) OM vuông góc với MB <=> (x;y).(8-x;-y)=0
=> 8x-x^2-y^2=0 ......Kết hợp 2 phương trình 2x+y=8 và 8x-x^2-y^2=0 ta giải được x, y
Bạn tự giải tiếp nhé !
 
Top Bottom