Toán 12 tích phân

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
Bạn sử dụng phép phân tích đồng nhất thức: [imath]\dfrac{1}{x(x+2)^2}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x+2}+\dfrac{C}{(x+2)^2}[/imath]
Quy đồng vế phải rồi đồng nhất hệ số với vế trái, giải hệ tìm A; B; C
 
Top Bottom