Tích phân

Z

zaichipa2

theo nhu minh nghi neu 3x+1 o tren tu thi ban lam nhu sau 1/3(x+1)+2/3 sau do ban dat can (x+1) =t sau do ggiai bt chucban thanh cong,
 
Top Bottom