Tích phân : Lâu lâu kô lam`, quên sạch sẽ.

S

songlacquan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Hôm trc có đứa em nóa hỏi ma` pó tay, pa` con chỉ dẫn hộ cái ^^
1. [tex]\int\limits_{0}^{1}xln(x^2+x+1)dx[/tex]
2. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {(x^2+1)e^x}{(x+1)^2} dx[/tex]
3. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {(x^4+1)e^x}{x^6+1} dx[/tex]
4. [tex]\int\limits_{0}^{2} \frac {dx}{(x^2+3x+2)^2} dx[/tex]
5. [tex]\int\limits_{1}^{2} \frac {x^2000}{(x+1)^2004} dx[/tex]
6. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {dx}{ex+2e^x} dx[/tex]
Xin chân thành cám ơn trước :)
 
A

alph@

TP1.jpg

TP2.jpg

TP3.jpg

TP6.jpg

TP5.jpg

TP7.jpg
[/img]
 
Top Bottom