Sử 8 Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
99
118
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.
2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?
A. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.
B. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.
D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.
3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:
A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta.
B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.
C. góp phần củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.
D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.
4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:
A. là phong trào giải phóng dân tộc. C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
B. thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. D. là bảo vệ dân tộc.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
980
1
1,226
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
1. Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.
2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?
A. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.
B. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.
D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.
3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:
A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta.
B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.
C. góp phần củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.
D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.
4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:
A. là phong trào giải phóng dân tộc. C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
B. thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. D. là bảo vệ dân tộc.
1 . Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.
2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?
A. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.
B. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.
D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.
3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:
A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta.
B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.
C. góp phần củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.
D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.
4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:
A. là phong trào giải phóng dân tộc.
C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
B. thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân.
D. là bảo vệ dân tộc
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 
Last edited:
Top Bottom