Thuật toán

Dollee's Pii's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
186
201
151
19
trên mặt đất dưới mặt trời

caonguynh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng mười 2017
7
4
29
Khánh Hòa
Input: Dãy số nguyên, 1 số nguyên k.
Output: Số phần tử bằng số k.
*Thuật toán:
B1: Nhập dãy số nguyên;
B2: i <--- 1, dem <-- 0;
B3: Nếu ai = k thì dem <-- dem + 1
B4: i <-- i + 1
B5: i>N thì đưa ra thông báo có dem số hạng bằng k và kết thúc;
B6: Quay lại bước 3.

Qua mô tả thuật toán bằng cách liệt kê, cậu chuyển về sơ đồ khối được không cậu?
 
  • Like
Reactions: Dollee's Pii's

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
19
Nghệ An
THPT DC2
Nhập một dãy số nguyên, đếm xêm trong dãy số nguyên có bao nhiêu phần tử bằng số nguyên k . Nếu có đưa ra các chỉ số của phần tử đó. Viết input, output và thuật toán bằng sơ đồ khối.
bn tự viết input, output và mô phỏng nhá. mk ko pit vẽ sơ đồ khối trên diễn đàn nên mk chỉ viết liệt kê thôi nhá
B1: Nhập N và dãy số nguyên a1,a2.... aN
B2: i <--- 1, dem <-- 0;
B3: Nếu ai = k thì dem <-- dem + 1 rồi làm tiếp B4
B4: i <-- i + 1
B5: i>N thì đưa ra thông báo có dem
B6: Quay lại bước 3.
( ở B3 có nghĩa là sau khi đưa ra dem , bn vẽ thêm 1 mũi tên từ đó xuống b4 nha
 
  • Like
Reactions: Dollee's Pii's
Top Bottom