Văn 10 Thu Hứng

Nhikhumpuom

Học sinh
Thành viên
13 Tháng mười 2020
10
3
21
17
Hải Phòng
Trường THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến
- Mùa xuân chín được được viết theo thể thất ngôn, nhưng không giới hạn ở tám dòng như trong thơ Đường luật. Bài thơ gieo vần chân, kết hợp với vần chính và vần thông (vần gần giống nhau). Cách sử dụng câu thơ khá linh hoạt, có khi câu thơ bị ngắt ra làm đôi bởi dấu chấm
- So với thơ đường luật, ví dụ như Thu hứng của Đỗ Phủ, cách ngắt nhịp và gieo vần của bài thơ Mùa xuân chín uyển chuyển, phóng túng hơn. Chúng góp phần thể hiện mạnh mẽ tiếng nói cảm xúc cái "tôi', cá nhân Hàn Mặc Tử, một đại diện xuất sắc của thơ mới.

(Học Văn Chị Hiên)
 

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
19
Hải Dương
Thơ mới không tuân theo lối vần luật, niêm luật của các thể loại thơ cổ ( thơ đường luật, lục bát, song thất lục bát....)
Về âm thanh, lối thơ cũ (Đường luật) phải theo đúng những luật nhất định để sắp đặt tiếng bằng trắc đan xen . Tuy những luật ấy làm cho câu thơ êm ái, những vì phải bó buộc về thứ tự bằng trắc, nên các nhà làm thơ khó lựa chọn các tiếng cho âm hưởng câu thơ hợp với tình ý muốn diễn đạt ra. Nay các nhà làm thơ mới không phải bó buộc trong các luật ấy, nên dễ lựa chọn các âm thanh, cho phù hợp với tình ý trong câu thơ.
 
Top Bottom