Thi vào 10

T

tienmun6677028

Đầu tiên , sau khi em làm x0ng đề thi nào đó, kiểm tra kết quả bài làm rồi chép lại ra vở những bài tập hoặc lý thuyết mà mình kòn chưa giải đc.
Sau đó giải và sử dụng những tài liệu tham khảo có thể giúp em làm bài (tự mình tìm ra cách giải theo ý hiểu của mình thì chắc chắn những BT tương tự của những bài thi sau em sẽ làm đc tốt hơn )
 
J

jerry_pikz_1111

nay`! cho cậu nk chat của bạn tớ( giải 1 thi hóa thành phố): luckyboy_allrise
 
D

drawingboy

hóa hả? hóa vô cơ thì đầu tiên phải nhớ bảng tính tan, hóa trị các nguyên tố, sau đó phải luyện làm nhiều bài tập. hóa hữu cơ phải nắm rõ lý thuyết và bảng tuần hoàn.
 
Top Bottom