Hóa 12 Thí nghiệm thu được dung dịch có hai chất tan

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
855
1,258
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì thu được dung dịch chứa [imath]NaOH :0,1[/imath] mol và [imath]NaAlO_2:0,1[/imath] mol
(2) Đúng vì thu được [imath]CuSO_4:0,1[/imath] mol và [imath]Na_2SO_4 :0,1[/imath] mol
(3) Đúng vì thu được [imath]NaHCO_3[/imath] và [imath]Na_2CO_3[/imath] dư
(4) Đúng vì thu [imath]FeCl_2,CuCl_2[/imath]
(5) Sai vì chỉ thu được [imath]Na_2CO_3[/imath]
=> Có 4 ý đúng =>A
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
(1) Đúng vì thu được dung dịch chứa [imath]NaOH :0,1[/imath] mol và [imath]NaAlO_2:0,1[/imath] mol
(2) Đúng vì thu được [imath]CuSO_4:0,1[/imath] mol và [imath]Na_2SO_4 :0,1[/imath] mol
(3) Đúng vì thu được [imath]NaHCO_3[/imath] và [imath]Na_2CO_3[/imath] dư
(4) Đúng vì thu [imath]FeCl_2,CuCl_2[/imath]
(5) Sai vì chỉ thu được [imath]Na_2CO_3[/imath]
=> Có 4 ý đúng =>A
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn ơi viết phương trình ra giúp với ạ
 

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
855
1,258
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
Bạn ơi viết phương trình ra giúp với ạ
DimDim@(1) [imath]Na + H_2O \to NaOH + \dfrac{1}{2} H_2[/imath]
[imath]NaOH + Al + H_2O \to NaAlO_2 + \dfrac{3}{2}H_2[/imath]
(2) [imath]Na+ H_2O \to NaOH + \dfrac{1}{2}H_2[/imath]
[imath]CuSO_4 + 2NaOH \to Cu(OH)_2 + Na_2SO_4[/imath]
(3) [imath]Na_2CO_3 + Ca(HCO_3)_2 \to CaCO_3 + 2NaHCO_3[/imath]
(4) [imath]Fe_2O_3 + 6HCl \to 2FeCl_3 + 3H_2O[/imath]
[imath]Cu + 2FeCl_3 \to CuCl_2 + 2FeCl_2[/imath]
(5) [imath]2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
Bạn tham khảo nha
 
  • Love
Reactions: Timeless time
Top Bottom