Thi hóa 9!

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B
2.Đốt 40,6g hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư.Sau 1 tg ngừng pứ thu 65,45g hỗn hợp gồm 4 chất rắn.Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dd HCl thì thu đc V(l) H2.Dẫn V(l) khí này đi qua ống đựng 80g CuO nung nóng.Sau 1 tg thấy trong ống còn 73,32g cr và chỉ có 80% H2 đã pứ.Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al-Zn
3.Y là oxit kim loại chứa 70% kim loại(về khối lượng).Cần dùng ?ml dd H2SO4 24,5%(D=1,2g/ml) để hóa tan vừa đủ 40g Y
 
Top Bottom