English THCS Thì bị động

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
496
1,197
126
17
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. The longest fish in the contest was eighteen inches long . It ....by Thelma rivers
A. was catching
B.caught
C . was caught
D. catch
2. '' I heard yo decided to take up tennis " - Yes, I have .... everyday
A. been played
B. been playing
C. playing
D. play
3.'' Are we about to dinner ?" " Yes , it ...in the dining room "
A. is serving
B. severs
C. is being serving
D.served
4. '' Why is Stanley in jain ?" " He ... of robbery "
A. are been convicted
B. has been convicted
C. is being convicted
D. convicted
5. " Where are Jack and Jane " " They .... the boxes you asked for into the house"
A. have been bringing
B. bringing
C. have been brought
D. to bring
6. Somebody cleans the room everyday
A. The room everyday is cleaned
B. The room is everyday cleaned
C. The room is cleaned everyday
D. The room is clean by somebody everyday
7. They cancelled of flights because of fog
A. All flight because of fog were cancelled
B. All flight were cancelled because of fog
C. All flight were because of fog cancelled
D. All flight were cancelled by them because of fog
8. People don't use this road very often
A. This road is not very often
B. Not very often this road is not used
C.This road is very often is not used
D.This road not very often is ued
9. Somebody accused me stealing money
A. I was accused by somebody of stealing money
B. I was accused of stealing money
C. I was accused of stealing money by somebody
D. I was accused stealing money
10. How do people learn languages
A. How are languages learned
B. How are languages learned by people
C. How languages are learned
D. Languages are learned how​
 

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
18
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
1. The longest fish in the contest was eighteen inches long . It ....by Thelma rivers
A. was catching
B.caught
C . was caught
D. catch
2. '' I heard yo decided to take up tennis " - Yes, I have .... everyday
A. been played
B. been playing
C. playing
D. play
3.'' Are we about to dinner ?" " Yes , it ...in the dining room "
A. is serving
B. severs
C. is being served
D.served
4. '' Why is Stanley in jain ?" " He ... of robbery "
A. are been convicted
B. has been convicted
C. is being convicted
D. convicted
5. " Where are Jack and Jane " " They .... the boxes you asked for into the house"
A. have been bringing
B. bringing
C. have been brought
D. to bring
6. Somebody cleans the room everyday
A. The room everyday is cleaned
B. The room is everyday cleaned
C. The room is cleaned everyday
D. The room is clean by somebody everyday
7. They cancelled of flights because of fog
A. All flight because of fog were cancelled
B. All flight were cancelled because of fog
C. All flight were because of fog cancelled
D. All flight were cancelled by them because of fog
8. People don't use this road very often
A. This road is not very often
B. Not very often this road is not used
C.This road is very often is not used
D.This road not very often is used
9. Somebody accused me stealing money
A. I was accused by somebody of stealing money
B. I was accused of stealing money
C. I was accused of stealing money by somebody
D. I was accused stealing money
10. How do people learn languages
A. How are languages learned
B. How are languages learned by people
C. How languages are learned
D. Languages are learned how
Có gì thắc mắc bạn hỏi lại nha
Chúc bạn học tốt :Đ
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
121
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
1. The longest fish in the contest was eighteen inches long . It ....by Thelma rivers
A. was catching
B.caught
C . was caught
D. catch
2. '' I heard you decided to take up tennis " - Yes, I have .... everyday
A. been played
B. been playing
C. playing
D. play
3.'' Are we about to dinner ?" " Yes , it ...in the dining room "
A. is serving
B. severs
C. is being served
D.served
4. '' Why is Stanley in jain ?" " He ... of robbery "
A. are been convicted
B. has been convicted
C. is being convicted
D. convicted
5. " Where are Jack and Jane " " They .... the boxes you asked for into the house"
A. have been bringing
B. bringing
C. have been brought
D. to bring
6. Somebody cleans the room everyday
A. The room everyday is cleaned
B. The room is everyday cleaned
C. The room is cleaned everyday
D. The room is clean by somebody everyday
7. They cancelled of flights because of fog
A. All flight because of fog were cancelled
B. All flight were cancelled because of fog
C. All flight were because of fog cancelled
D. All flight were cancelled by them because of fog
8. People don't use this road very often
A. This road is not very often
B. Not very often this road is not used
C.This road is very often is not used
D.This road not very often is used
9. Somebody accused me stealing money
A. I was accused by somebody of stealing money
B. I was accused of stealing money
C. I was accused of stealing money by somebody
D. I was accused stealing money
10. How do people learn languages
A. How are languages learned
B. How are languages learned by people
C. How languages are learned
D. Languages are learned how​
 
Top Bottom