Tâm sự Teacher of me-Thơ tiếng anh

Vân Ngọc 1406

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng mười một 2018
201
174
51
Hải Dương
THCS Vũ Hữu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Teacher of me

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,
The start of my very first day at school.
I tightly clenched my mother’s hand.
I was afraid to let her go,
But suddenly somebody held my other hand
and all my fear flew ’cause there was someone to understand.
She wiped my tears and took me to class.
It’s when my grooming starts.
I understood that a teacher is the second mother or father I had,
For which I’m still glad.
I am glad that I lived under their guidance.
They taught me all, all they had.
All the manners and values I have are just because of them.
In my growing life, they are the stem.
Like a tree, I have reached heights,
For my strength re-unites.
Teachers are my preachers,
They’ll live in my heart forever.
For they have given me strength to endeavor.
They are my most precious treasure.
Bản dịch;
Cô giáo tôi

‘Giáo viên’ một từ đưa tôi trở lại từ đầu,
Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Tôi sợ để cô ấy đi,
Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi
và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.
Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.
Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.
Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,
Mà tôi vẫn mừng.
Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.
Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.
Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.
Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,
Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.
Giáo viên là người giảng đạo của tôi,
Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.
Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.
Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.


nguồn internet
 

Dương Tuyết Ngọc Lan

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
20
21
6
16
Hải Dương
THCS Vũ Hữu
Teacher of me

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,
The start of my very first day at school.
I tightly clenched my mother’s hand.
I was afraid to let her go,
But suddenly somebody held my other hand
and all my fear flew ’cause there was someone to understand.
She wiped my tears and took me to class.
It’s when my grooming starts.
I understood that a teacher is the second mother or father I had,
For which I’m still glad.
I am glad that I lived under their guidance.
They taught me all, all they had.
All the manners and values I have are just because of them.
In my growing life, they are the stem.
Like a tree, I have reached heights,
For my strength re-unites.
Teachers are my preachers,
They’ll live in my heart forever.
For they have given me strength to endeavor.
They are my most precious treasure.
Bản dịch;
Cô giáo tôi

‘Giáo viên’ một từ đưa tôi trở lại từ đầu,
Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Tôi sợ để cô ấy đi,
Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi
và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.
Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.
Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.
Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,
Mà tôi vẫn mừng.
Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.
Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.
Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.
Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,
Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.
Giáo viên là người giảng đạo của tôi,
Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.
Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.
Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.


nguồn internet
Mấy bài thơ bạn chia sẻ hay lắm luôn ! :)
 
  • Like
Reactions: Vân Ngọc 1406

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
475
694
96
15
Hà Nội
THCS yên thường
Teacher of me

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,
The start of my very first day at school.
I tightly clenched my mother’s hand.
I was afraid to let her go,
But suddenly somebody held my other hand
and all my fear flew ’cause there was someone to understand.
She wiped my tears and took me to class.
It’s when my grooming starts.
I understood that a teacher is the second mother or father I had,
For which I’m still glad.
I am glad that I lived under their guidance.
They taught me all, all they had.
All the manners and values I have are just because of them.
In my growing life, they are the stem.
Like a tree, I have reached heights,
For my strength re-unites.
Teachers are my preachers,
They’ll live in my heart forever.
For they have given me strength to endeavor.
They are my most precious treasure.
Bản dịch;
Cô giáo tôi

‘Giáo viên’ một từ đưa tôi trở lại từ đầu,
Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Tôi sợ để cô ấy đi,
Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi
và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.
Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.
Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.
Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,
Mà tôi vẫn mừng.
Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.
Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.
Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.
Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,
Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.
Giáo viên là người giảng đạo của tôi,
Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.
Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.
Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.


nguồn internet
Teacher of mine ?
 
  • Like
Reactions: Vân Ngọc 1406
Top Bottom