Toán 10 Tập hợp, khoảng, nửa khoảng

Shalala là la

Học sinh
Thành viên
4 Tháng sáu 2019
94
15
26
19
Đồng Tháp
THCS Lưu Văn Lang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho A= [ 2x-y+1; x-4-5]
B= [1;7]
Tìm x,y? : AUB=(-1;7]
2. g: A [tex]\rightarrow[/tex]B: Song ánh
f: B [tex]\rightarrow[/tex] C: Song ánh
[tex]g^{-1}[/tex] ;[tex]f^{-1}[/tex] ;[tex]l^{3}[/tex] là ánh xạ ngược của g, f
CMR: [tex]f_{0}[/tex]g là song ánh và [tex](f{_{0}}g)^{-1}[/tex]=[tex]g^{-1}.f^{-1}[/tex]
Giúp với ạ, em cần gấp
 

Tiến Phùng

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
27 Tháng mười 2018
3,742
3,705
561
Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1.
Không có x và y thỏa mãn, vì cả A B đều là đoạn, nên không thể hợp lại ra 1 nửa khoảng được
 
Top Bottom