Vật lí Tạp chí Vật Lí số 06

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,577
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Câu 1
Gọi góc hợp bởi mặt phẳng ngang và các thanh ray là anpha như hình vẽ
1646885244204.png
Theo quy tắc bàn tay phải, dòng điện cảm ứng trên MN có chiều từ N sang M
Độ lớn suất điện động cảm ứng: |e| = B.v.l . cos(anpha)
Điện tích trên tụ: q = C.|e| = C.B.v.l.cos(anpha)
Cường độ dòng trong mạch: I = q'(t) = C.B.l.cos(anpha).v'(t) = C.B.l.cos(anpha) . a (a: gia tốc thanh MN)
Lực từ tác dụng lên thanh: F = B.I.l = a.C.B^2 . l^2
1646885932893.png
Chọn chiều dương hướng xuống như hình, theo phương chuyển động có:
P.sin(anpha) - F.cos(anpha) = m.a
hay: mgsin(anpha) - a.C.B^2 . l^2 . cos(anpha) = m.a
=> a = [ mgsin(anpha) ] / [ C.B^2.l^2.cos(anpha)+m]

P.s: Em chưa biết quen gõ công thức giao diện mới này nên có nhiều chỗ hơi khó đọc mọi người thông cảm ạ :p
 
Top Bottom