Tin học Tạo Mê cung 3D với Dev C++

Thảo luận trong 'Dòng họ c , c++ , c#' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 19 Tháng mười 2019.

Lượt xem: 71

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,899
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Sau một ngày không ăn không ngủ, bỏ bê mọi thứ...mình đã thực hiện được mong ước lớn nhất của mình từ trước tới nay => Làm một cái mê cung 3D.
  Ảnh Demo nè
  upload_2019-10-19_19-10-31.png
  upload_2019-10-19_19-10-4.png

  Code đây nha, cần cài thư viện Winbgim.h trước khi copy chứ không lại bảo code mình lỗi :D
  Mã:
  #include<winbgim.h>
  #include<iostream>
  #include<vector>
  #include<windows.h>
  #include<fstream>
  #include<math.h>
  
  using namespace std;
  
  #define KeyUp GetAsyncKeyState( VK_UP ) & 0x8000
  #define KeyDown GetAsyncKeyState( VK_DOWN ) & 0x8000
  #define KeyLeft GetAsyncKeyState( VK_LEFT ) & 0x8000
  #define KeyRight GetAsyncKeyState( VK_RIGHT ) & 0x8000
  #define KeySpace GetAsyncKeyState( VK_SPACE ) & 0x8000
  #define KeyEscape GetAsyncKeyState( VK_ESCAPE ) & 0x8000
  
  int width = 500;
  int height = 500;
  float camD = 0.84;
  int high = 150;
  const char *inputdata = "C:\\Users\\Minh1082QN\\Documents\\DevC++\\MecungData.input";
  
  struct Line
  {
    int x,y,z,h,w;
    int X,Y,H,W;
    float scale;
    Line () {x = y = z = 0;}
    void Project(int camX, int camY, int camZ)
    {
      if (z - camZ <= 0)
      {
        z = camZ+1;
      }
      scale = camD/(z-camZ);
      X = (1 + scale*(x-camX))*width/2;
      Y = (1 - scale*(y-camY))*height/2;
      H = scale*h*height/2;
      W = scale*w*width/2;
    }
  };
  
  struct Wall
  {
    Line line1,line2; //world
    int X1,Y1,H1,X2,Y2,H2; //screen
    void NewWall(int x1,int y1,int z1,int x2,int y2,int z2)
    {
      line1.h = line2.h = abs(y1 - y2);
      line1.x = x1; line1.y = y1 + line1.h/2;line1.z = z1;
      line2.x = x2; line2.y = y2 - line2.h/2;line2.z = z2;
    }
    void Project(int camX, int camY, int camZ)
    {
      line1.Project(camX,camY,camZ);
      X1 = line1.X;Y1 = line1.Y;H1 = line1.H;
      line2.Project(camX,camY,camZ);
      X2 = line2.X;Y2 = line2.Y;H2 = line2.H;
    }
  };
  
  void DrawQuad(int c, int x1,int y1,int h1,int x2,int y2,int h2)
  {
    setfillstyle(1,c);
    setcolor(c);
    int arr[] = {x1,y1+h1/2,x1,y1-h1/2,x2,y2-h2/2,x2,y2+h2/2};
    fillpoly(4,arr);
  }
  
  vector<Wall> walls;
  vector<int> data;
  
  int LoadData()
  {
    ifstream fileInput(inputdata);
  
    if (fileInput.fail())
    {
      cout << "Failed to load data!" << endl;
      return -1;
    }
    cout << "Loaded data!" << endl;
    while (!fileInput.eof())
    {
      int n;
      fileInput >> n;
      data.push_back(n);
    }
    fileInput.close();
    return 0;
  }
  
  void GetMap()
  {
    int N = data.size();
    for (int i = 0; i < N/4;i++)
    {
      int j = i*4;
      Wall wall;
      wall.NewWall(data[j],0,data[j+1],data[j+2],high,data[j+3]);
      walls.push_back(wall);
    }
  }
  
  int RotateX(int x0,int z0,int x,int z)
  {
    int x1 = z0 - z;
    int z1 = x - x0;
    x = x0 + x1;
    return x;
  }
  int RotateZ(int x0,int z0,int x,int z)
  {
    int x1 = z0 - z;
    int z1 = x - x0;
    z = z0 + z1;
    return z;
  }
  void RotateMap(int alpha,int x0,int z0)
  {
    int N = walls.size();
    for (int i = 0;i < N;i++)
    {
      for (int n = 0; n < alpha / 90;n++)
      {
        int x1 = RotateX(x0,z0,walls[i].line1.x,walls[i].line1.z);
        int x2 = RotateX(x0,z0,walls[i].line2.x,walls[i].line2.z);
        int z1 = RotateZ(x0,z0,walls[i].line1.x,walls[i].line1.z);
        int z2 = RotateZ(x0,z0,walls[i].line2.x,walls[i].line2.z);
        walls[i].NewWall(x1,0,z1,x2,high,z2);
      }
    }
  }
  
  bool CrossWall(int z1,int z2)
  {
    int N = walls.size();
    for (int i = 0; i < N;i++)
    {
      Wall wall = walls[i];
      if (wall.line1.x*wall.line2.x >= 0) continue;
      if ((z2 - wall.line1.z)*(z1 - wall.line2.z) <= 0) return true;
    }
    return false;
  }
  
  void DrawMap2D(int pos)
  {
    cleardevice();
    int N = walls.size();
    for (int i = 0;i < N;i++)
    {
      Wall wall = walls[i];
      setcolor(4);
      line(width/2+wall.line1.x/5,height/2-wall.line1.z/5 + pos/5,width/2+wall.line2.x/5,height/2-wall.line2.z/5+pos/5);
      setcolor(2);
      ellipse(width/2,height/2,0,360,3,3);
    }
    do
    {
      delay(50);
    }
    while (!KeySpace);
  }
  
  void Draw3D(int camX,int camY,int camZ)
  {
    int N = walls.size();
    delay(150);
    cleardevice();
    for (int i = 0;i < N;i++)
    {
      Wall wall = walls[i];
      if (wall.line1.z < camZ && wall.line2.z < camZ) continue;
      wall.Project(0,camY,camZ);
      DrawQuad(6,wall.X1,wall.Y1,wall.H1,wall.X2,wall.Y2,wall.H2);
    }
  }
  
  int main()
  {
    int pos = -100;
    int camY = high/2;
    bool gameopen = true;
    if (LoadData() == -1) return 0;
    GetMap();
    initwindow(width,height);
    Draw3D(0,camY,pos);
    while (gameopen)
    {
      delay(50);
      bool keypress = false;
      if (KeyUp && !CrossWall(pos,pos+10)) {pos += 10;keypress = true;}
      if (KeyDown && !CrossWall(pos,pos-10)) {pos -= 10;keypress = true;}
      if (KeyLeft) {RotateMap(270,0,pos); keypress = true;}
      if (KeyRight){RotateMap(90,0,pos);keypress = true;}
      if (KeySpace) DrawMap2D(pos);
      if (keypress) Draw3D(0,camY,pos);
      if (KeyEscape) gameopen = false;
    }
    closegraph();
    return 0;
  }
  Và lưu file này lại dưới tên là MecungData.input
  Mã:
  -50 0 -50 200
  50 0 50 200
  50 200 150 200
  150 200 150 100
  50 0 350 0
  250 100 250 200
  350 0 350 600
  350 600 -250 600
  -350 600 -450 600
  -450 600 -450 0
  -450 0 -50 0
  -150 300 250 300
  -50 300 -50 600
  250 400 250 500
  50 400 150 400
  150 400 150 500
  150 500 50 500
  50 500 50 400
  -150 300 -150 100
  -150 100 -250 100
  -250 100 -250 300
  -350 100 -450 100
  -350 300 -450 300
  -350 300 -350 200
  -150 400 -150 500
  -350 600 -350 500
  -350 500 -150 500
  -250 500 -250 400
  -250 400 -350 400
  rồi thay đổi đường dẫn *inputdata là chơi được. Các bạn có thể tự tạo mê cung cho mình bằng cách đổi tọa độ trong file đó.
  Cách chơi:
  Dùng phím tới lui và trái phải để di chuyển. Space để bật bản đồ và ESC để thoát.
   
  Last edited: 19 Tháng mười 2019
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->